Dalintis Facebook'e

  

Tyrimai


Bazė naudota šiose tyrimų publikacijose:

Vaicekauskienė, Loreta. 2017. Language Regimentation as Soviet Inheritance: Joining Scholarship and State Ideology. In Ingrid Tieken-Boon van Ostade and Carol Percy (eds.) Prescription and Tradition in Language. Establishing Standards across Time and Space. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters. 303–317.

Subačius, Giedrius. 2016. Sovietinė preskriptyvinė kalbos suvokimo paradigma. In Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys (sud.) Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai. 129–142.

Vaicekauskienė, Loreta. 2016. Dabartinės lietuvių kalbos inžinerijos karkasas. In Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys (sud.). Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai. 245–310.