Dalintis Facebook'e

  

Apie bazę

Ši bazė parengta reprezentatyvaus popierinio ir elektroninio tekstų rinkinio „Apie kalbą 1960–2010 m. periodikoje. Šaltinių rinkinys“ pagrindu (sud. Skaistė Aleksandravičiūtė). Rinkinys buvo sudarytas lietuvių kalbos ideologijoms tirti. Bazė leidžia atlikti jame paiešką su raktažodžiu.

Bazė nuolat pildoma, ją sudaro gerokai per 1000 publikacijų:
 
  1. Istoriniai, apžvalginiai tekstai apie svarbiausių personalijų ir institucijų veiklą, kalbos ir kalbos normintojų padėtį viešajame gyvenime: kronikos, atsiminimai, nekrologai, jubiliejiniai tekstai, Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimų tekstai.
  2. Programiniai tekstai, keliantys kalbos norminimo tikslus, uždavinius, kriterijus: įžanginiai straipsniai, pokalbių tekstai.
  3. Vertinamieji tekstai, kuriuose ryškus vienoks ar kitoks kalbos reiškinių ar vartotojų vertinimas: kalbos patarimai ir taisymai, įvairių tekstų recenzijos.
  4. Diskusijos viešojoje erdvėje apie kalbos norminimą: kritiški ir poleminiai tekstai kultūros leidiniuose ir internete, tinklaraščiai.
  5. Dokumentai: įvairių kalbos institucijų (Komisijos, Inspekcijos ir Kalbos draugijos) nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai, ataskaitos ir kiti dokumentai.
 
Bazės pagrindas  – svarbiausi periodiniai kalbos norminimo leidiniai: Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinisMūsų kalbaGimtoji kalbaKalbos kultūra. Jie peržiūrėti nuosekliai nuo pat leidimo pradžios iki 2011 m. Istorinių ir apžvalginių tekstų skyriuje stengtasi surinkti visus kronikų ir apžvalgų skyrelius. Programinių ir 
Vertinamųjų tekstų skyrius sudaro pagrindinių kalbos norminimo personalijų publikacijos. Bazėje taip pat įtraukta nemažai tekstų iš institucijų ir kitų kalbos svetainių, interneto portalų.

Popierinių leidinių bibliografiją žr. .